czwartek, 1 listopada 2012

Pora na TREPCOKa 2012!


Zbliża się zima i zbliża się coroczny TREPCOK. Zapraszamy na iście królewskie doznania...Regulamin XIX Rajdu Szlakami Św. Mikołaja - TREPCOK 2012

organizator: Komenda Hufca ZHP Tarnów
termin: 7-9 grudnia 2012
miejsce: Królowa Górna i okolice
koszt uczestnika (wpisowe): 50 zł
koszt opiekuna patrolu: 25 zł
skład patrolu: 6-10 osób
miejsce rozpoczęcia rajdu: dworzec PKP w Ptaszkowej, godz. 9.30


Zgłoszenia i płatności
1. Zgłoszenia patrolu na rajd należy dokonać do dnia 22 listopada 2012, wypełniając formularz elektroniczny zamieszczony na końcu strony dla każdego członka patrolu. Wpisowe na rajd należy wpłacić w całości za cały zgłaszany patrol najpóźniej do 22 listopada 2012 przelewem na konto bankowe lub w biurze komendy hufca.

Dane do przelewu
Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema
33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 17
numer konta: 83 85910007 0300 0296 3477 0005

2. Wpisowe dotyczy wszystkich członków patrolu oraz opiekuna - opiekun płaci połowę wpisowego zwykłego uczestnika.
3. Rezygnacja z rajdu nie powoduje zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za rajd ze względu na koszty poniesione przez organizatorów.
4. Patrol uważa się za przyjęty na rajd gdy spełnia poniższe warunki:
- w terminie i w sposób kompletny wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia,
- w terminie dokona wpłaty wpisowego za wszystkich uczestników patrolu w odpowiedniej wysokości,
- otrzyma drogą elektroniczną od Komendy Rajdu potwierdzenie przyjęcia na rajd.

Uwaga - liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.


Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają:
- nocleg w warunkach turystycznych w szkole w Królowej Górnej,
- wrzątek oraz herbatę z umilaczami do każdego posiłku,
- ciepły posiłek w sobotnie popołudnie po trasie,
- plakietkę rajdu dla każdego uczestnika,
- rajdowy śpiewnik,
- dużo atrakcji,
- pamiątkowe dyplomy i nagrody dla najlepszych patroli,
- transport autokarem w niedziele z Królowej Górnej do Tarnowa.

Obowiązkowy ekwipunek patrolu:
- polisa ubezpieczeniowa dla każdego członka patrolu,
- zgody rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie (dotyczy osób niepełnoletnich),
- apteczka,
- kompas/busola,
- czytelny znak rozpoznawczy patrolu.

Uwaga - wszystkie powyższe elementy będą sprawdzane na starcie rajdu!
Obowiązkowe zadanie przedrajdowe dla wszystkich patroli
przygotowanie w dowolnej formie 10 minutowej sztuki teatralnej pt.”stara baśń”.


Bardzo ważne:
- uczestnicy w czasie trwania rajdu podlegają Komendzie Rajdu wykonując zadania przewidziane w programie rajdu;
- w czasie trwania rajdu wszystkich jego uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie: Prawa Harcerskiego, regulaminu rajdu, przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, przepisów dotyczących ochrony przyrody;
- podczas realizacji zadań rajdowych opiekun patrolu ma obowiązek przebywania z patrolem;
- za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun i członkowie patrolu (sprawcy szkody);
- przygotowywanie i spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez organizatorów;
- uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta, oboźnego oraz osób przez nich wyznaczonych stanowiących kadrę rajdu;
- nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz Prawa Harcerskiego spowoduje usunięcie patrolu z rajdu;
- we wszystkich sprawach spornych decyzje podejmuje Komendant rajdu.

Organizatorzy rajdu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie jak i regulaminie rajdu bez podawania przyczyn.


Komenda rajdu
phm. Paweł Kozioł - komendant rajdu
phm. Sławek Bober - zastępca komendanta
ćw. Tomasz Srebro - oboźny

Kontakt
- phm. Paweł Kozioł - tel. +48 508 448 005
- phm. Slawomir Bober - tel. +48 512 436 254, e-mail: slawek.bober@zhp.net.plPLAN RAJDU

Piątek
- rozpoczęcie rajdu na stacji PKP w Ptaszkowej o godz. 9.30,
- trasa piesza Ptaszkowa - Krolowa Górna (w tym roku wszyscy niosą swój dobytek w plecakach na własnych plecach więc należy spakować się dobrze i wygodnie),
- zakwaterowanie po dotarciu do szkoły,
- posiłek w towarzystwie serwowanego od kadry wrzątku i herbaty,
- apel inauguracyjny,
- zajęcia w grupach i podgrupach,
- zmagania Teatralne (Akt pierwszy),
- czas na uzupełnienie pustych brzuchów,
- kominek harcerski,
- obmycie się po dziennych trudach,
- cisza nocna o godzinie 22:00.


Sobota
- poranne przebudzenie ok. godziny 7:30,
- toaleta,
- śniadanie,
- ... komu w drogę temu ... - wyjście na trasę całodziennego biegu harcerskiego,
- po powrocie z trasy czas na ciepły obiad (ok. godziny 14:00 - 15:00) serwowany przez Szefa Rajdowej Kuchni,
- zmagań teatralnych akt drugi,
- kolacyjne posiedzenie,
- kominek harcerski,
- obmycie się po trudach dnia drugiego,
- nocna cisza - godzina 22:00.


Niedziela
- pobudka,
- toaleta,
- śniadanie,
- wyjście na Mszę Św. do kościoła w Królowej Górnej (nieobowiązkowe),
- apel kończący rajd,
- pospolite ruszenie, czyli pakowanie manatków i sprzątanie szkoły,
- wyjazd do domów autokarem - planowany przyjazd do Tarnowa na godzinę 15:30.1 komentarz: