sobota, 2 listopada 2013

Jubileuszowy TREPCOK 2013 - pora zaczynaćTo już dwudziesty raz zapraszamy Was (razem z Waszymi gilami) na TREPCOKa...


Regulamin XX Rajdu Szlakami Św. Mikołaja - TREPCOK 2013

organizator: Komenda Hufca ZHP Tarnów
termin: 6-8 grudnia 2013
miejsce: Barcice i okolice
koszt uczestnika (wpisowe): 50 zł
koszt opiekuna patrolu: 25 zł
skład patrolu: 6-10 osób
miejsce rozpoczęcia rajdu: dworzec PKP w Starym Sączu, godz. 10.00


Zgłoszenia i płatności
1. Zgłoszenia patrolu na rajd należy dokonać do dnia 22 listopada 2012, wypełniając formularz elektroniczny zamieszczony na końcu strony dla każdego członka patrolu. Wpisowe na rajd należy przekazać w całości za cały zgłaszany patrol, najpóźniej do 22 listopada 2013, druhnie phm. Karolinie Kaczmarczyk - po wcześniejszym kontakcie (tel. 667 858 695, karolina.kaczmarczyk@zhp.net.pl)
2. Wpisowe dotyczy wszystkich członków patrolu oraz opiekuna - opiekun płaci połowę wpisowego zwykłego uczestnika. Patrol może posiadać tylko jednego opiekuna.
3. Rezygnacja z rajdu nie powoduje zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za rajd ze względu na koszty poniesione przez organizatorów.
4. Patrol uważa się za przyjęty na rajd gdy spełnia poniższe warunki:
- w terminie i w sposób kompletny wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia,
- w terminie dokona wpłaty wpisowego za wszystkich uczestników patrolu w odpowiedniej wysokości,
- otrzyma drogą e-mailową od Komendy Rajdu potwierdzenie przyjęcia na rajd.

Uwaga - liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. 


Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają:
- nocleg w warunkach turystycznych w szkole w Barcicach,
- wrzątek oraz herbatę z umilaczami do każdego posiłku,
- ciepły posiłek w sobotnie popołudnie po trasie,
- plakietkę rajdu dla każdego uczestnika,
- rajdowy śpiewnik,
- dużo atrakcji,
- pamiątkowe dyplomy i nagrody dla najlepszych patroli.

Obowiązkowy ekwipunek patrolu:
- polisa ubezpieczeniowa dla każdego członka patrolu,
- zgody rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie (dotyczy osób niepełnoletnich),
- apteczka,
- kompas/busola,
- czytelny znak rozpoznawczy patrolu.

Uwaga - wszystkie powyższe elementy będą sprawdzane na starcie rajdu!
Obowiązkowe zadanie przedrajdowe dla wszystkich patroli
- przygotowanie w dowolnej formie 10 minutowej sztuki teatralnej pt.”to się nie uda”,
- przygotowanie jednego placka/ciasta - ma być pyszny.


Bardzo ważne:
- uczestnicy w czasie trwania rajdu podlegają Komendzie Rajdu wykonując zadania przewidziane w programie rajdu;
- w czasie trwania rajdu wszystkich jego uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie: Prawa Harcerskiego, regulaminu rajdu, przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, przepisów dotyczących ochrony przyrody;
- podczas realizacji zadań rajdowych opiekun patrolu ma obowiązek przebywania z patrolem;
- za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun i członkowie patrolu (sprawcy szkody);
- przygotowywanie i spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez organizatorów;
- uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta, oboźnego oraz osób przez nich wyznaczonych stanowiących kadrę rajdu;
- nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz Prawa Harcerskiego spowoduje usunięcie patrolu z rajdu;
- we wszystkich sprawach spornych decyzje podejmuje Komendant rajdu.

Organizatorzy rajdu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie jak i regulaminie rajdu bez podawania przyczyn.


Komenda rajdu
phm. Paweł Kozioł - komendant rajdu
phm. Sławek Bober - zastępca komendanta
pwd. Michał Zawada - oboźny

Kontakt
- phm. Paweł Kozioł - tel. +48 508 448 005
- phm. Slawomir Bober - tel. +48 512 436 254, e-mail: slawek.bober@zhp.net.plPLAN RAJDU

Piątek
- rozpoczęcie rajdu na stacji PKP w Starym Sączu o godz. 10:00
- gra na terenie Starego Sącza,
- przejście trasy Stary Sącz - Barcice (w tym roku wszyscy niosą swój dobytek w plecakach na własnych plecach więc należy spakować się dobrze i wygodnie),
- zakwaterowanie po dotarciu do szkoły,
- posiłek w towarzystwie serwowanego od kadry wrzątku i herbaty,
- apel inauguracyjny,
- zajęcia w grupach i podgrupach,
- zmagania Teatralne - akt pierwszy,
- czas na uzupełnienie pustych brzuchów,
- kominek harcerski,
- obmycie się po dziennych trudach,
- cisza nocna o godzinie 22:00.


Sobota
- poranne przebudzenie ok. godziny 7:30,
- toaleta,
- śniadanie,
- ... komu w drogę temu ... - wyjście na trasę całodziennego biegu harcerskiego,
- po powrocie z trasy czas na ciepły obiad (ok. godziny 14:00 - 15:00) serwowany przez Szefa Rajdowej Kuchni,
- zmagań teatralnych akt drugi,
- kolacyjne posiedzenie,
- kominek harcerski,
- obmycie się po trudach dnia drugiego,
- nocna cisza - godzina 22:00.


Niedziela
- pobudka,
- toaleta,
- śniadanie,
- wyjście na Mszę Św. do kościoła w Barcicach (nieobowiązkowe),
- apel kończący rajd,
- drugie śniadanie (kadra zapewnia wrzątek i herbatę)
- pospolite ruszenie, czyli pakowanie manatków i sprzątanie szkoły,
- wyjazd do domów (pociąg z Barcic w kierunku Tarnowa o godz. 16:07).