poniedziałek, 17 października 2016

TREPCOK 2016 się zaczyna!

Zaczynamy przygotowania do najlepszego rajdu w naszy wsi! Dzisiaj to co najważniejsze - czyli regulamin rajdu.
Śledźcie uważnie naszą stronę - niedługo uchylimy rąbka kolejnej tajemnicy!
Regulamin XXIII Rajdu Szlakami Św. Mikołaja - TrePcok 2016

organizator: Komenda Hufca ZHP Tarnów
termin: 2-4 grudnia 2016
miejsce: Kamionka Wielka
koszt uczestnika (wpisowe): 50zł
skład patrolu: 6-10 osób
miejsce rozpoczęcia rajdu: Stacja PKP Mszalnica, godz. 9:20 (pociąg startuje z dworca PKP w Tarnowie o 7:38)

Zgłoszenia i płatności
1. Zgłoszenia patrolu na rajd należy dokonać do dnia 21 listopada 2016 (poniedziałek), wypełniając formularz elektroniczny zamieszczony na końcu strony, dla każdego członka patrolu. Wpisowe na rajd należy przekazać w całości za cały zgłaszany patrol, najpóźniej d21 listopada 2016 (poniedziałek) na dane:
Hufiec ZHP Tarnów
ul. Konarskiego 17
33-100 Tarnów
56 8591 0007 0300 0296 3477 0006

w tytule przelewu podając: wpisowe [nazwa patrolu] –TREPCOK 2016

2. Wpisowe dotyczy wszystkich członków patrolu oraz opiekuna.
3. Rezygnacja z rajdu nie powoduje zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za rajd, ze względu na koszty poniesione przez organizatorów.
4. Patrol uważa się za przyjęty na rajd, gdy spełnia poniższe warunki:
- w terminie i w sposób kompletny wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia,
- w terminie dokona wpłaty wpisowego za wszystkich uczestników patrolu w odpowiedniej wysokości,
- otrzyma drogą e-mailową od Komendy Rajdu potwierdzenie przyjęcia na rajd.
Uwaga! – liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.


Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają:
- nocleg w warunkach turystycznych w Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej,
- wrzątek oraz herbatę z umilaczami do każdego posiłku,
- ciepły posiłek w sobotnie popołudnie po trasie,
- plakietkę rajdu dla każdego uczestnika,
- rajdowy śpiewnik,
- dużo atrakcji,
- pamiątkowe dyplomy i nagrody dla najlepszych patroli.


Obowiązkowy ekwipunek patrolu:
- polisa ubezpieczeniowa dla każdego członka patrolu,
- zgody rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie (dotyczy osób niepełnoletnich),
- apteczka,
- kompas/busola,
- czytelny znak rozpoznawczy patrolu.
Uwaga! - wszystkie powyższe elementy będą sprawdzane na starcie rajdu
Obowiązkowe zadanie przedrajdowe dla wszystkich patroli
- przygotowanie w dowolnej formie 7 minutowej sztuki teatralnej pt. Dzieci i ryby głosu nie mają (WAŻNE! po 21 listopada, razem z potwierdzeniem przyjęcia na rajd zostanie przesłana informacja o zadaniu specjalnym związanym z przygotowaniem teatrzyka)
przygotowanie jednego pysznego placka/ciasta i przekazanie go kadrze na starcie rajdu.


Bardzo ważne:
- uczestnicy w czasie trwania rajdu podlegają Komendzie Rajdu wykonując zadania przewidziane w programie rajdu;
- w czasie trwania rajdu wszystkich jego uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie: Prawa Harcerskiego, regulaminu rajdu, przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, przepisów dotyczących ochrony przyrody;
- podczas realizacji zadań rajdowych opiekun patrolu ma obowiązek przebywania z patrolem;
- za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun i członkowie patrolu (sprawcy szkody);
- przygotowywanie i spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez organizatorów;
- uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta, oboźnego oraz osób przez nich wyznaczonych stanowiących kadrę rajdu;
- nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz Prawa Harcerskiego spowoduje usunięcie patrolu z rajdu;
- we wszystkich sprawach spornych decyzje podejmuje Komendant rajdu.


Organizatorzy rajdu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie, jak i regulaminie rajdu bez podawania przyczyn.


Komenda rajdu
phm. Paweł Kozioł - komendant rajdu
phm. Karolina Kaczmarczyk – z-ca komendanta ds. organizacyjnych
phm. Sławomir Bober - oboźny
Kontakt
phm. Paweł Kozioł - tel. 508 448 005
phm. Karolina Kaczmarczyk – tel. 667 858 695; karolina.kaczmarczyk@zhp.net.pl


PLAN RAJDU

Piątek 2 XII 2016
- rozpoczęcie rajdu na stacji PKP Mszalnica o 9:20,
- przejście trasy 
Mszalnica–Kamionka Wielka z atrakcjami po drodze (UWAGA! Wszyscy niosą swój dobytek w plecakach na własnych plecach,dlatego proszę uczulić harcerzy, aby wzięli ze sobą niezbędne rzeczy i pakowali się z głową),
- zakwaterowanie po dotarciu do szkoły,
- posiłek w towarzystwie serwowanego od kadry wrzątku i herbaty,
- apel inauguracyjny,
- zajęcia w grupach i podgrupach,
- zmagania Teatralne - akt pierwszy,
- czas na uzupełnienie pustych brzuchów,
- kominek harcerski,
- obmycie się po dziennych trudach,
- cisza nocna o 22:00.


Sobota 3 XII 2016
- poranne przebudzenie 0k. 7:30,
- toaleta,
- śniadanie,
- ... komu w drogę temu ... - wyjście na trasę całodziennego biegu harcerskiego,
- po powrocie z trasy czas na ciepły obiad (ok. godziny 14:00– 15:00) serwowany przez Szefa Rajdowej Kuchni,
- zmagań teatralnych akt drugi,
- kolacyjne posiedzenie,
- kominek harcerski,
- obmycie się po trudach dnia drugiego,
- nocna cisza o 22:00


Niedziela 4 XII 2016
- pobudka,
- toaleta,
- śniadanie,
- wyjście na Mszę Św. do kościoła w Kamionce Wielkiej,
- apel kończący rajd,
- drugie śniadanie (kadra zapewnia wrzątek i herbatę)
- pospolite ruszenie, czyli pakowanie manatków i sprzątanie szkoły,
- przejście na stację kolejową w Kamionce Wielkiej,

- wyjazd do domów (pociąg z Kamionki Wielkiej w kierunku Tarnowa o 14:50).

4 komentarze:

 1. Czy wszyscy niosą swój dobytek na plecach tak jak zawsze? :P

  OdpowiedzUsuń
 2. Jest napisane, nawet wytłuszczonym drukiem :)(UWAGA! Wszyscy niosą swój dobytek w plecakach na własnych plecach,dlatego proszę uczulić harcerzy, aby wzięli ze sobą niezbędne rzeczy i pakowali się z głową)

  OdpowiedzUsuń
 3. A zostaną jakieś wzięte do samochodu jak w zeszłym roku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak jest napisane wytłuszczonym drukiem, że wszyscy niosą swój dobytek na plecach, to chyba nie... :P

   Usuń