poniedziałek, 29 października 2018

TREPCOK 2018 - ruszamy!

Regulamin XXV Rajdu Szlakami Św. Mikołaja - TrePcok 2018

Organizator: Komenda Hufca ZHP Tarnów
Termin: 7-9 grudnia 2018 r.
Miejsce: Łomnica Zdrój
Wpisowe: 55 zł
Skład patrolu: 6-10 osób
Miejsce rozpoczęcia rajdu: Stacja PKP Piwniczna-Zdrój, godz. 10:25 (pociąg relacji Kraków Główny - Piwniczna-Zdrój, startuje z dworca PKP w Tarnowie o 7:58).

Zgłoszenia i płatności
1. Zgłoszenia patrolu na rajd należy dokonać do dnia 21 listopada 2018 r. (środa), wypełniając formularz elektroniczny dla całego patrolu, który znajdziecie tutaj oraz przesłanie filmiku (więcej info poniżej). Wpisowe na rajd należy przekazać w całości za cały zgłaszany patrol, najpóźniej do 21 listopada 2018 r. (środa) na dane:

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska - Hufiec Tarnów
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
24 1750 0012 0000 0000 3670 0688
w tytule przelewu podając: wpisowe [nazwa patrolu*] –TREPCOK 2018
* UWAGA! Nazwa patrolu nie może przekraczać 20 znaków

2. Wpisowe dotyczy wszystkich członków patrolu. Opiekun jedzie bezpłatnie przy uzyskaniu minimalnej liczby członków patrolu - 6 osób (nie wliczając w to opiekuna).
3. Rezygnacja z rajdu nie powoduje zwrotu kosztów organizacyjnych, poniesionych przez organizatorów.
4. Patrol uważa się za przyjęty na rajd, gdy spełnia poniższe warunki:
- w terminie i w sposób kompletny wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia oraz przesłał filmik,
- w terminie dokona wpłaty wpisowego za wszystkich uczestników patrolu w odpowiedniej wysokości,
- otrzyma drogą e-mailową od Komendy Rajdu potwierdzenie przyjęcia na rajd.
Uwaga – liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń!

Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają:
- nocleg w warunkach turystycznych w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju
- wrzątek oraz herbatę z umilaczami do każdego posiłku,
- ciepły posiłek w sobotnie popołudnie po trasie,
- plakietkę rajdu dla każdego uczestnika,
- rajdowy śpiewnik,
- dużo atrakcji,
- pamiątkowe dyplomy i nagrody dla najlepszych patroli.

Obowiązkowy ekwipunek patrolu:
- zgody rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie według wzoru
 podanego przez organizatorów (dotyczy osób niepełnoletnich),
- apteczka,
- kompas/busola,
- czytelny znak rozpoznawczy patrolu.

Uwaga! - wszystkie powyższe elementy będą sprawdzane na starcie rajdu

Obowiązkowe zadanie przedrajdowe dla wszystkich patroli
Waszym zadaniem będzie nagranie filmiku, o tym dlaczego chcecie wziąć udział w XXV Rajdzie Szlakami Św. Mikołaja 2018 TREPCOK. W filmiku powinny wziąć udział cały patrol. Na nagraniu musi pojawić się Wasza nazwa patrolu, informacja z jakiego jesteście środowiska. Jak wykonacie filmik zależy od Was, im ciekawsze pomysły, tym lepiej. Link do filmu, który ma być ogólnodostępny w Internecie należy podać w zgłoszeniu patrolu na rajd. Do dzieła!

Bardzo ważne:
- uczestnicy w czasie trwania rajdu podlegają Komendzie Rajdu wykonując zadania przewidziane w programie rajdu;
- w czasie trwania rajdu wszystkich jego uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie: Prawa Harcerskiego, regulaminu rajdu, przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, przepisów dotyczących ochrony przyrody;
- podczas realizacji zadań rajdowych opiekun patrolu ma obowiązek przebywania z patrolem;
- za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun i członkowie patrolu (sprawcy szkody);
- przygotowywanie i spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez organizatorów;
- uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta, oboźnego oraz osób przez nich wyznaczonych stanowiących kadrę rajdu;
- nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz Prawa Harcerskiego spowoduje usunięcie patrolu z rajdu;
- we wszystkich sprawach spornych decyzje podejmuje Komendant rajdu.
Organizatorzy rajdu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie, jak i regulaminie rajdu bez podawania przyczyn.

Komenda rajdu
phm. Paweł Kozioł - komendant rajdu - tel. +48 508 448 005
phm. Sławomir Bober - oboźny - tel. +48 512 436 254
phm. Karolina Kaczmarczyk – tel. +48 667 858 695PLAN RAJDU


7 XII 2018 (piątek):
- rozpoczęcie rajdu na stacji PKP Piwniczna Zdrój
- gra w miejscowości Piwniczna-Zdrój
- przejście trasy Piwniczna Zdrój – Łomnica-Zdrój (UWAGA! Wszyscy niosą swój dobytek w plecakach na własnych plecach, dlatego prosimy uczulić harcerzy, aby wzięli ze sobą niezbędne rzeczy i pakowali się z głową → ku pomocy podajemy zestaw do zabrania),
- zakwaterowanie po dotarciu do szkoły,
- posiłek w towarzystwie serwowanego od kadry wrzątku i herbaty,
- apel inauguracyjny,
- zajęcia w blokach tematycznych,
- czas na uzupełnienie pustych brzuchów,
- kominek harcerski,
- obmycie się po dziennych trudach,
- cisza nocna o 22:00.


8 XII 2018 (sobota):

- poranne przebudzenie ok. 7:30,
- toaleta,
- śniadanie,
- ... komu w drogę temu ... - wyjście na trasę całodziennego biegu harcerskiego,
- po powrocie z trasy czas na ciepły obiad (ok. 14:00-15:00)
- wielki quiz niespodzianka,
- kolacyjne posiedzenie,
- kominek harcerski,
- obmycie się po trudach dnia drugiego,
- nocna cisza o 22:00.

9 XII 2018 (niedziela):
- pobudka,
- toaleta,
- śniadanie,
- wyjście na Mszę Św. do kościoła w Łomnicy-Zdroju,
- apel kończący rajd,
- drugie śniadanie (kadra zapewnia wrzątek i herbatę)
- pospolite ruszenie, czyli pakowanie manatków i sprzątanie szkoły,
- przejście na stację kolejową w Łomnicy-Zdroju,
- wyjazd do domów - godzina odjazdu pociągu 14:52.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz