czwartek, 5 listopada 2015

Ruszamy z TREPCOKiem 2015!

Machina ruszyła - zapraszamy na najlepszy rajd na świecie. Czekamy na Wasze zgłoszenia.
Regulamin XXII Rajdu Szlakami Św. Mikołaja - TREPCOK 2015

organizator: Komenda Hufca ZHP Tarnów
termin: 4 - 6 grudnia 2015
miejsce: Rytro
koszt uczestnika (wpisowe): 52 zł
skład patrolu: 6-10 osób
miejsce rozpoczęcia rajdu: dworzec PKP Młodów, godz. 1000 (pociąg startuje z dworca PKP w Tarnowie o 7:33)


Zgłoszenia i płatności
1. Zgłoszenia patrolu na rajd należy dokonać do dnia 23 listopada 2015, wypełniając formularz elektroniczny zamieszczony na końcu strony, dla każdego członka patrolu. Wpisowe na rajd należy przekazać w całości za cały zgłaszany patrol, najpóźniej do 23 listopada 2015 na dane:
Hufiec ZHP Tarnów
ul. Konarskiego 17
33-100 Tarnów
83 8591 0007 0300 0296 3477 0005
w tytule przelewu podając: wpisowe [nazwa patrolu] –TREPCOK 2015


2. Wpisowe dotyczy wszystkich członków patrolu oraz opiekuna.
3. Rezygnacja z rajdu nie powoduje zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za rajd, ze względu na koszty poniesione przez organizatorów.
4. Patrol uważa się za przyjęty na rajd, gdy spełnia poniższe warunki:
- w terminie i w sposób kompletny wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia,
- w terminie dokona wpłaty wpisowego za wszystkich uczestników patrolu w odpowiedniej wysokości,
- otrzyma drogą e-mailową od Komendy Rajdu potwierdzenie przyjęcia na rajd.

Uwaga – liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają:
- nocleg w warunkach turystycznych w Szkole Podstawowej w Rytrze,
- wrzątek oraz herbatę z umilaczami do każdego posiłku,
- ciepły posiłek w sobotnie popołudnie po trasie,
- plakietkę rajdu dla każdego uczestnika,
- rajdowy śpiewnik,
- dużo atrakcji,
- pamiątkowe dyplomy i nagrody dla najlepszych patroli.

Obowiązkowy ekwipunek patrolu:
- polisa ubezpieczeniowa dla każdego członka patrolu,
- zgody rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie (dotyczy osób niepełnoletnich),
- apteczka,
- kompas/busola,
- czytelny znak rozpoznawczy patrolu.

Uwaga - wszystkie powyższe elementy będą sprawdzane na starcie rajdu!

Obowiązkowe zadanie przedrajdowe dla wszystkich patroli
- przygotowanie 7 minutowej sztuki teatralnej pt. "Wyskoczył jak filip z konopi” (szczegóły realizacji zadania zostaną podane w mailu, razem z potwierdzeniem przyjęcia na rajd),
- przygotowanie jednego placka/ciasta - ma być pyszny.

Bardzo ważne:
- uczestnicy w czasie trwania rajdu podlegają Komendzie Rajdu wykonując zadania przewidziane w programie rajdu;
- w czasie trwania rajdu wszystkich jego uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie: Prawa Harcerskiego, regulaminu rajdu, przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, przepisów dotyczących ochrony przyrody;
- podczas realizacji zadań rajdowych opiekun patrolu ma obowiązek przebywania z patrolem;
- za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun i członkowie patrolu (sprawcy szkody);
- przygotowywanie i spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez organizatorów;
- uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta, oboźnego oraz osób przez nich wyznaczonych stanowiących kadrę rajdu;
- nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz Prawa Harcerskiego spowoduje usunięcie patrolu z rajdu;
- we wszystkich sprawach spornych decyzje podejmuje Komendant rajdu.

Organizatorzy rajdu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie jak i regulaminie rajdu bez podawania przyczyn.

Komenda rajdu
phm. Paweł Kozioł - komendant rajdu
phm. Sławomir Bober - oboźny

Kontakt
phm. Paweł Kozioł - tel. +48 508 448 005


PLAN RAJDU

Piątek 4 XII 2015
- rozpoczęcie rajdu na stacji PKP Młodów o godz. 10:00,
- przejście trasy Młodów – Rytro z atrakcjami po drodze (w tym roku wszyscy niosą swój dobytek w plecakach na własnych plecach, więc należy spakować się dobrze i wygodnie),
- zakwaterowanie po dotarciu do szkoły,
- posiłek w towarzystwie serwowanego od kadry wrzątku i herbaty,
- apel inauguracyjny,
- zajęcia w grupach i podgrupach,
- zmagania teatralne - akt pierwszy,
- czas na uzupełnienie pustych brzuchów,
- kominek harcerski,
- obmycie się po dziennych trudach,
- cisza nocna o godzinie 22:00.

Sobota 5 XII 2015
- poranne przebudzenie ok. godziny 7:30,
- toaleta,
- śniadanie,
- ... komu w drogę temu ... - wyjście na trasę całodziennego biegu harcerskiego,
- po powrocie z trasy czas na ciepły obiad (ok. godziny 1400 - 1500) serwowany przez Szefa Rajdowej Kuchni,
- zmagań teatralnych akt drugi,
- kolacyjne posiedzenie,
- kominek harcerski,
- obmycie się po trudach dnia drugiego,
- nocna cisza - godzina 22:00

Niedziela 6 XII 2015
- pobudka,
- toaleta,
- śniadanie,
- wyjście na Mszę Św. do kościoła w Rytrze,
- apel kończący rajd,
- drugie śniadanie (kadra zapewnia wrzątek i herbatę)
- pospolite ruszenie, czyli pakowanie manatków i sprzątanie szkoły,
- wyjazd do domów (pociąg z Rytra w kierunku Tarnowa o godz. 15:20).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz