środa, 1 listopada 2017

Zaczynamy TREPCOKa 2017!

Pora zaczynać - dzisiaj prezentujemy regulamin rajdu. W tym roku gonimy kury...
Czas też Was goni, ponieważ tym razem wprowadzamy limit uczestników - licznik po prawej stronie już odlicza!Regulamin XXIV Rajdu Szlakami Św. Mikołaja - TrePcok 2017

Organizator: Komenda Hufca ZHP Tarnów
Termin: 1-3 grudnia 2017r.
Miejsce: Ciężkowice
Koszt uczestnika (wpisowe): 50 zł
Skład patrolu: 6-10 osób
Miejsce rozpoczęcia rajdu: Stacja PKP Pławna, godz. 9:00 (pociąg relacji Tarnów Mościce- Nowy Sącz, startuje z dworca PKP w Tarnowie o 7:52)

Zgłoszenia i płatności
1. Zgłoszenia patrolu na rajd należy dokonać do dnia 21 listopada 2017 (wtorek), wypełniając formularz elektroniczny zamieszczony na końcu strony dla całego patrolu. Wpisowe na rajd należy przekazać w całości za cały zgłaszany patrol, najpóźniej do 21 listopada 2017 (wtorek) na dane:

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska - Hufiec Tarnów
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
24 1750 0012 0000 0000 3670 0688
w tytule przelewu podając: wpisowe [nazwa patrolu*] –TREPCOK 2017
* UWAGA! Nazwa patrolu nie może przekraczać 20 znaków

2. Wpisowe dotyczy wszystkich członków patrolu. Opiekun jedzie bezpłatnie przy uzyskaniu minimalnej liczby członków patrolu - 6 osób (nie wliczając w to opiekuna).
3. Rezygnacja z rajdu nie powoduje zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za rajd, ze względu na koszty organizacyjne, poniesione przez organizatorów.
4. Patrol uważa się za przyjęty na rajd, gdy spełnia poniższe warunki:
- w terminie i w sposób kompletny wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia,
- w terminie dokona wpłaty wpisowego za wszystkich uczestników patrolu w odpowiedniej wysokości,
- otrzyma drogą e-mailową od Komendy Rajdu potwierdzenie przyjęcia na rajd.
Uwaga! – liczba miejsc ograniczona do 150 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają:
- nocleg w warunkach turystycznych w Szkole Podstawowej w Ciężkowicach
- wrzątek oraz herbatę z umilaczami do każdego posiłku,
- ciepły posiłek w sobotnie popołudnie po trasie,
- plakietkę rajdu dla każdego uczestnika,
- rajdowy śpiewnik,
- dużo atrakcji,
- pamiątkowe dyplomy i nagrody dla najlepszych patroli.

Obowiązkowy ekwipunek patrolu:
- zgody rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie według wzoru podanego przez organizatorów (dotyczy osób niepełnoletnich),
- apteczka,
- kompas/busola,
- czytelny znak rozpoznawczy patrolu.
Uwaga! - wszystkie powyższe elementy będą sprawdzane na starcie rajdu

Obowiązkowe zadanie przedrajdowe dla wszystkich patroli
- przygotowanie w dowolnej formie 7 minutowej sztuki teatralnej pt. "W kurach jest wszystko, co kocham".

(WAŻNE!) po 21 listopada, razem z potwierdzeniem przyjęcia na rajd zostanie przesłana informacja o zadaniu specjalnym związanym z przygotowaniem teatrzyka dla patroli starszoharcerskich i wędrowniczych
 - przygotowanie jednej na patrol harcerski, starszoharcerski i wędrowniczy, czapki w kształcie kury.

Bardzo ważne:
- uczestnicy w czasie trwania rajdu podlegają Komendzie Rajdu wykonując zadania przewidziane w programie rajdu;
- w czasie trwania rajdu wszystkich jego uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie: Prawa Harcerskiego, regulaminu rajdu, przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, przepisów dotyczących ochrony przyrody;
- podczas realizacji zadań rajdowych opiekun patrolu ma obowiązek przebywania z patrolem;
- za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun i członkowie patrolu (sprawcy szkody);
- przygotowywanie i spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez organizatorów;
- uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta, oboźnego oraz osób przez nich wyznaczonych stanowiących kadrę rajdu;
- nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz Prawa Harcerskiego spowoduje usunięcie patrolu z rajdu;
- we wszystkich sprawach spornych decyzje podejmuje Komendant rajdu.
Organizatorzy rajdu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie, jak i regulaminie rajdu bez podawania przyczyn.

Komenda rajdu
phm. Paweł Kozioł - komendant rajdu - tel. +48 508 448 005
phm. Sławomir Bober - oboźny - tel. +48 512 436 254PLAN RAJDU

Piątek 1.XII.2017:
- rozpoczęcie rajdu na stacji PKP
- przejście trasy Pławna - Ciężkowice z atrakcjami po drodze(UWAGA! Wszyscy niosą swój dobytek w plecakach na własnych plecach, dlatego proszimy uczulić harcerzy, aby wzięli ze sobą niezbędne rzeczy i pakowali się z głową),
- zakwaterowanie po dotarciu do szkoły,
- posiłek w towarzystwie serwowanego od kadry wrzątku i herbaty,
- apel inauguracyjny,- zmagania Teatralne - akt pierwszy/zajęcia w grupach i podgrupach,
- czas na uzupełnienie pustych brzuchów,
- kominek harcerski,
- obmycie się po dziennych trudach,
- cisza nocna o 22:00.

Sobota 2.XII.2017:
- poranne przebudzenie ok. 7:30,
- toaleta,
- śniadanie,
- ... komu w drogę temu ... - wyjście na trasę całodziennego biegu harcerskiego,
- po powrocie z trasy czas na ciepły obiad (ok. 14:00-15:00)
- zmagań teatralnych akt drugi/zajęcia w grupach i podgrupach,
- kolacyjne posiedzenie,
- kominek harcerski,
- obmycie się po trudach dnia drugiego,
- nocna cisza o 22:00.

Niedziela 3.XII.2017:
- pobudka,
- toaleta,
- śniadanie,
- wyjście na Mszę Św. do kościoła w Ciężkowicach
- apel kończący rajd,
- drugie śniadanie (kadra zapewnia wrzątek i herbatę)
- pospolite ruszenie, czyli pakowanie manatków i sprzątanie szkoły,
- przejście na stację kolejową Bogoniowice Ciężkowice,
- wyjazd do domów (pociąg z Ciężkowic w kierunku Tarnowa o 15:29).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz